top of page

Villahemförsäkring

En försäkring som kan ge ersättning för skada på dina saker, ditt hus och tomten det står på.

Vad gäller försäkringen för?

 

Egendomsskydd - om något skulle hända ditt hus eller dina ägodelar.

Ansvarsskydd - om någon skulle kräva dig på skadestånd.

Rättsskydd - om du hamnar i en rättstvist och behöver anlita advokat.

Överfallsskydd - om du råkar ut för misshandel.

Reseskydd - om något skulle hända dig eller dina ägodelar på resan. 

ID-skydd - om du råkar ut för en identitetsstöld.

 

I vår villahemförsäkring ingår också skydd för äkta hussvamp.

För fullständig lista, läs mer i produktdatabladet.

Vad ingår i egendomsskyddet i villahemförsäkringen?

 

Egendomsskyddet ersätter bland annat 

inbrott

bränder

vattenskador

storm- och blixtskador

översvämningsskador

skador på hushållsmaskiner och installationer

Skadedjursförsäkring

I vår villahemförsäkring ingår en skadedjursförsäkring. Försäkringsgivare för denna försäkring är:

Anticimex Försäkringar AB, Box 47025, 100 74 Stockholm. Org.nr 502000-8958. Styrelsens säte: Stockholm

Fullständiga villkor samt för- och efterköpsinformation avseende skadedjursförsäkringen finns nedan.

Tilläggsförsäkringar
bottom of page