top of page

Hemförsäkring

En försäkring som kan ge ersättning för dina saker om de blir stulna eller skadas.

Vad gäller försäkringen för?

 

Egendomsskydd - om något skulle hända dina ägodelar.

Ansvarsskydd - om någon skulle kräva dig på skadestånd.

Rättsskydd - om du hamnar i en rättstvist och behöver anlita advokat.

Överfallsskydd - om du råkar ut för misshandel.

Reseskydd - om något skulle hända dig eller dina ägodelar på resan. 

ID-skydd - om du råkar ut för en identitetsstöld.

För fullständig lista, läs mer i produktdatabladet.

Tilläggsförsäkringar
bottom of page