Villaförsäkring

Försäkra ditt hus

Villaförsäkringen gäller för den fastighet, det vill säga huset och tomten som det står på, som anges som försäkringsställe i försäkringsbrevet.

Vad gäller försäkringen för?

 

Egendomsskydd - om något skulle hända ditt hus eller din tomt.

I vår villaförsäkring ingår också skydd för äkta hussvamp.

För fullständig lista, läs mer i produktdatabladet.

Vad ingår i egendomsskyddet i villaförsäkringen?

 

Egendomsskyddet ersätter bland annat 

inbrott

bränder

vattenskador

storm- och blixtskador

översvämningsskador

skador på hushållsmaskiner och installationer

Skadedjursförsäkring

I vår villaförsäkring ingår en skadedjursförsäkring. Försäkringsgivare för denna försäkring är:

Anticimex Försäkringar AB, Box 47025, 100 74 Stockholm. Org.nr 502000-8958. Styrelsens säte: Stockholm

Fullständiga villkor samt för- och efterköpsinformation avseende skadedjursförsäkringen finns nedan.

Tilläggsförsäkringar

Lysviks Försäkringsbolag

Adress: Backa 26, 686 97 Lysvik

Telefon: 070-686 97 50

Epost: info@lysviksforsakringsbolag.se

www.lysviksforsakringsbolag.se

Följ oss på Facebook

Web: Sunnenytt AB