Om oss

Lysviks Försäkringsbolag är ett lokalt självständigt försäkringsbolag, som ägs av försäkringstagarna. Lysviks Försäkringsbolag har bedrivit verksamhet sedan år 1888.

Vi försäkrar villahem, villa, hem, fritidshus och gård inom Sunne och Torsby kommuner.
 

Vi står under Finansinspektionens tillsyn.

Vi stödjer lokala idrottsföreningar.

Styrelsen

Ola Emanuelsson

Ordförande, Lysvik

 

Gunilla Hilmersson

Vice Ordförande, Lysvik

 

Agne Larsson

Kassör/Sekreterare, Lysvik

 

Jonas Atteblad

Ledamot, Bjälverud

 

Lennart Davidsson

Ledamot, Utterbyn

 

Hans Andersson

Suppleant, Lysvik

 

Inge Haglund Bjälvegård

Suppleant, Lysvik

 

Ingela Tellåsen

Suppleant, Kil/Bjälverud

 

Personal

Ingela Tellåsen

Försäkringshandläggare, Kil/Bjälverud