top of page

Gårdsförsäkring

Vår gårdsförsäkring är till för dig som har jordbruk eller hästverksamhet i mycket liten skala och för dig som bedriver skogsbruk i egen skog, även utan att äga ekonomibyggnader.

Vad gäller försäkringen för:

 

Egendomsskydd - om något skulle hända dina gårdsbyggnader 

- Ansvarsskydd - om någon skulle kräva dig på skadestånd

- Rättsskydd - om du behöver anlita advokat 

- Krisskydd - om du får en personlig kris

För fullständig lista, läs mer i produktdatabladet.

Tilläggsförsäkringar

Den egendom som gårdsförsäkringen skyddar är:

Gårdsbyggnader 

Ekonomibyggnader och uthus inklusive den fasta utrustning och inredning som finns i dessa byggnader. Byggnaderna måste anges i försäkringsbrevet för att vara försäkrade.

 

Gårdens markanläggningar 

Anläggningar som inte tillhör någon byggnad, till exempel vägar, broar, brunnar, pumpar, stängsel och paddock.

 

Gårdens lösegendom 

Delas in i gårdslösöre, annans gårdslösöre, ritningar, arkivalier, pengar och värdehandlingar i verksamheten. Gårdslösöre är de saker du har för att kunna bedriva din verksamhet på gården. Till exempel maskiner, vagnar, redskap, utrustning till dessa, gårdens lantbruksdjur, foder till djuren, gårdens växtodlingsprodukter och obärgad gröda.

 

Säkerhet

Få hjälp med att göra din gård säkrare. Läs mer i broschyren Din gårds säkerhet. Lantbrukets Brandskyddskommitté är ett samarbetsorgan mellan bland annat lantbruket, myndigheter och försäkringsbolagen med syfte att minska risken för brandskador och dess konsekvenser för dig och ditt lantbruksföretag. Genom att följa LBK:s rekommendationer uppfyller du gällande lagar, förordningar och försäkringsvillkor.

Mer information får du via www.lantbruketsbrandskydd.nu

 

bottom of page