top of page

Fritidshus-försäkring

En försäkring som kan ge ersättning för skador på ditt fritidshus, saker du har i huset och tomten det står på.

Vad gäller försäkringen för?

 

Egendomsskydd - om något skulle hända ditt hus eller dina ägodelar.

Ansvarsskydd - om någon skulle kräva dig på skadestånd.

Rättsskydd - om du hamnar i en rättstvist och behöver anlita advokat.

För fullständig lista, läs mer i produktdatabladet.

Vad ingår i egendomsskyddet i fritidshusförsäkringen?

 

Egendomsskyddet ersätter bland annat 

inbrott

bränder

vattenskador

storm- och blixtskador

översvämningsskador

skador på hushållsmaskiner och installationer

Skadedjursförsäkring

I vår fritidshusförsäkring ingår en skadedjursförsäkring. Försäkringsgivare för denna försäkring är:

Anticimex Försäkringar AB, Box 47025, 100 74 Stockholm. Org.nr 502000-8958. Styrelsens säte: Stockholm

Fullständiga villkor samt för- och efterköpsinformation avseende skadedjursförsäkringen finns nedan.

Tilläggsförsäkringar

Skydda ditt fritidshus under säsongsuppehåll

 

  • Stäng av vattnet: Stäng av huvudkranen, öppna handfatskranar, töm varmvattenberedaren.

  • Frostskydda golvbrunnar, handfat och toaletter.

  • Dra ur alla kontakter ur vägguttagen.

  • Tänk på risker  vid  strömavbrott, ex. gamla elledningar, underhållsvärmen försvinner osv.

  • Töm huset på värdesaker och stöldbegärliga värdeföremål.

  • Häng undan tyger och madrasser för undvikande av skadedjur.

  • Rensa hängrännor och kontrollera att alla fönster och dörrar är stängda och låsta.

bottom of page