top of page

Vid skada

Har du råkat ut för en skada och behöver komma i kontakt med oss? Använd formuläret nedan så ringer vi upp dig!

Kontakta oss
Förklara kortfattat vad du råkat ut för så blir det lättare för oss att ha rätt information tillgänglig när vi ringer upp er.

Vid AKUTA ärenden kan du även nå oss på 070-581 15 25 eller 070-668 03 45
 
Anmäl skada

Tack för ditt meddelande, vi återkommer så snart som möjligt!

Typ av skada

Skada på hushållsmaskin

Frys, spis, tvättmaskin eller andra hushållsmaskiner har gått sönder i ditt hem. Gäller även förstörd mat på grund av trasig kyl eller frys.

 

Åska och blixtnedslag

Din TV, radio eller annan hemelektronik har skadats vid ett blixtnedslag.

 

Vattenskada och läckage

Din bostad och/eller ägodelar har skadats av vattenläcka eller översvämning.

 

Storm och annan naturskada

Ditt hus har skadats av snötryck, hagel eller annat stormväder.

 

Brand

Din bostad och tillhörigheter har skadats i en brand.

 

Inbrott

Du har haft ett inbrott eller skadegörelse i bostaden. Gäller även vindsförråd och källare.

 

Skada på glasruta

Fönster eller glasrutor på ytterdörr har gått sönder.

 

Skadedjur

Övrigt

Undvik skada

 • Dra ur elkontakter som du inte använder, tänk på att det inte finns någon åskfri månad.

 • Låt aldrig laddare sitta kvar i eluttag när den inte används.

 • Vid användning av disk/tvättmaskin, ha uppsikt, över dessa.

 • Stäng inkommande vatten om du lämnar bostaden obebodd eller blir borta en längre tid, t.ex. installera vattenlås.

 • Rengör golvbrunnar minst 2 ggr per år.

 • Se till att eldstäderna är godkända av sotare.

 • Sätt upp brandvarnare, skaffa brandsläckare och brandfilt.

 • Regelbunden tillsyn krävs av Ditt hus. Viktigt vid köldknäppar. Vid mycket snö, skotta taken.

 • Om vatten finns kvar i ledningarna, ska huset vara uppvärmt till minst 15 grader.

 • Glöm inte släcka levande ljus.

 • Om du har ett äldre vattenburet värmesystem, glöm inte att kontrollera expansionskärlet med jämna mellanrum.

Tänk även på att spara kvitton, videofilma, eller fotografera i ditt hem, även lådor och skåp, en gång om året. Detta för att underlätta om en skada skulle inträffa.

 

Om vi inte är överens

Som ett ömsesidigt försäkringsbolag (kunderna är ägare) så är det angeläget för oss att se till så att vi är tydliga när vi lämnar besked och att du som kund förstår varför beslutet ser ut som det gör. Om du inte är nöjd med ett beslut eller hanteringen av ett ärende så är vi naturligtvis beredda att ompröva vårt beslut. Vid omprövning av ett beslut så finns det olika vägar att gå:

 1. Kontakta i första hand den handläggare som haft ansvar för ditt ärende

 2. Upplever du att du inte får gehör för dina synpunkter hos din handläggare kan du ta ditt ärende vidare till vår klagomålsansvarig 070-634 68 68, info@lysviksforsakringsbolag.se eller Lysviks Försäkringsbolag, Backa 26, 686 97 Lysvik. 
  Ärendet kommer att prövas internt inom vår styrelse. I denna begäran, som helst bör vara skriftlig, ber vi dig lämna en utförlig motivering till varför du anser vår bedömning felaktig.Avser prövningen ett skadeärende anger du skadenumret.

 3. Vänd dig till en nämnd för kostnadsfri prövning:

 • Medicinska ärenden, Personförsäkringsnämnden. Ärenden som rör rent medicinska frågor, där särskild medicinsk kunskap krävs prövas av Personförsäkringsnämnden, www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. 

 • Rättsskyddsärenden. Tvister angående rättsskydd kan i vissa fall prövas av Försäkringsförbundets nämnd för rättsskyddsfrågor, www.forsakringsnamnder.se/PFN, 08-522 787 20.

 • Till Allmänna Reklamationsnämnden kan du vända dig med tvistefråga som inte är av medicinsk karaktär. Allmänna Reklamationsnämnden, www.arn.se, 08-508 860 00,
   

Rådgivning

För rådgivning av försäkringsfrågor kan man vända sig till:

 

Du kan också vända dig till den kommunala konsumentvägledningen för information och råd om försäkringar.

bottom of page