top of page

Reseförsäkring

Om du har en hemförsäkring hos oss ingår automatiskt ett reseskydd för dig och din familj i 45 dagar. Det finns också möjlighet att förlänga tiden, kontakta oss om du behöver det. Om du har egna barn under 18 år, som följer med på resan men inte bor i samma bostad som du, gäller reseskyddet för dem också.

Det här täcker ditt reseskydd
Problem vid flygresan
  • Kostnader till följd av akut sjukdom eller olycksfall

  • Avbruten resa och hemtransport på grund av akut  sjukdom eller olycksfall

  • Stöld av bagage

  • Skador på incheckat bagage

I tilläggsförsäkringen utökat reseskydd ingår också

Avbeställningsskydd 

Om du på grund av akut sjukdom måste avboka resan. Högsta ersättning är 45 000 kr per person. Läkarintyg krävs.

 

Ersättningsresa 

Om du blir akut sjuk och inlagd på sjukhus under mer än halva antalet resdagar. Högsta ersättning är 45 000 kr per person.

 

Förseningsersättning 

Om du eller din resväska inte kommer fram till resmålet i tid. Högsta ersättning är 3 000 kr per person respektive 2 000 kr per väska.

 

Resestartskydd 

Om du påbörjat din resa till eller från Norden och på grund av en plötslig och oförutsedd händelse kommer försent och missar avgången. En sådan händelse är exempelvis ett hastigt uppkommet oväder eller en trafikolycka. Du får som högst 15 000 kr i ersättning för att ansluta dig till resan.

 

Outnyttjad aktivitet 

Om du blir sjuk eller skadar dig och inte kan delta vid en betald fysisk aktivitet under resan. Högsta ersättning är 10 000 kr per person.

 

Kontakta oss om du vill teckna tilläggsförsäkringen Utökat reseskydd.
För fullständig information om reseskyddet se villkoret för Villahem och Hemförsäkring.

 

Inför utlandsresa

Servicekortet intygar att du har reseskydd. Det är viktigt att ta med på resan. Servicekortet finner du på din faktura. Om du saknar servicekort kan du beställa ett nytt genom att kontakta oss.

Ditt EU-kort visar att du omfattas av svensk sjukförsäkring och ger rätt till akut sjukvård på din utlandsresa inom EU/EES och Schweiz. Kontakta Försäkringskassan i god tid innan resan för att få ditt EU-kort.

 

Om du skall bila utomlands kräver vissa länder ett Grönt kort. Det är ett bevis på att du har trafikförsäkring i hemlandet. Kontakta ditt bilförsäkringsbolag för att beställa ett Grönt kort innan du åker.

 

SOS INTERNATIONAL

- Bra hjälp vid resa utomlands

SOS INTERNATIONAL är de nordiska försäkringsbolagens gemensamma serviceföretag vid utlandsskador. De erbjuder ambulanstransporter, kontakt med SOS-läkare, betalningsgaranti, krishjälp och hemtransport.

Kontakta SOS INTERNATIONAL vid svåra eller allvarliga skador. De har öppet dygnet runt.

 

SOS INTERNATIONAL Nitvej 6, DK-2000 Fredriksberg, Danmark

Tel: +46-8-670 40 00, Fax +45-70 10 50 56

E-post: sos@sos.eu

bottom of page