top of page
39249675_1720591264706818_28926073021608

Kontakta oss

Adress: Backa 26, 686 97 Lysvik

Telefon: 070-686 97 50
Öppettider: måndag-fredag 9.00-17.00
 

Vid AKUTA ärenden kan du även nå oss på:
070-581 15 25 eller 
070-668 03 45

E-post: info@lysviksforsakringsbolag.se

www.lysviksforsakringsbolag.se

  • Facebook

Tackför ditt meddelande! Vi återkommer så snart vi kan!

Behandling av personuppgifter
Detta är en beskrivning av hur vi behandlar personuppgifter.

De personuppgifter vi samlar in om dig behandlas enligt de lagar och förordningar som gäller vid tidpunkten. Uppgifterna samlas in för att vi ska kunna teckna och fullgöra försäkringsavtal, vidta åtgärder som begärts av dig innan ett avtal träffats, ge en helhetsbild av ditt engagemang, framställa rättsliga anspråk och marknadsföring. De kan också användas till statistik, marknads- och kundanalyser, produktutveckling, att förebygga skador och övriga ändamål.

 

I första hand använder vi uppgifterna inom vårt bolag men de kan i vissa fall lämnas till företag, föreningar och organisationer som vi samarbetar med inom och utanför EU och EES-området. Personuppgifter kan också lämnas ut till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag. Uppgifter om dina sakförsäkringar kan även lämnas ut till personer du delar hushåll med.

 

Du kan alltid få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Personuppgiftsansvarig är det bolag som står som försäkringsgivare på din offert eller ditt försäkringsbrev eller som du av annan anledning lämnat dina personuppgifter till. Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än nödvändigt.

 

En gång om året har du rätt att kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter vi har om dig, efter en ansökan. Eventuella felaktiga personuppgifter kan du självklart be att få rättade. 

Vill du inte att dina personuppgifter används vid direktmarknadsföring kan du anmäla det till oss.

bottom of page