Sök
  • Lysviks Försäkringsbolag

Förbered fritidshuset för vintern

Om du stänger fritidshuset inför vintern

* Stäng av huvudkranen. * Tappa ur vattnet ur ledningarna så att de blir helt tomma. * Tappa ur vattnet i varmvattenberedare, pumpar och annan utrustning. * Öppna alla kranar och spola toaletten så att vattencisternen blir tom. * Häll frostskyddsvätska i vattenlåsen i golvbrunn, tvättställ, wc och diskho.

* Titta till fritidshuset under vintern - goda grannar är som alltid en tillgång * Dra ur sladdar från vägguttag * Frosta av kyl/frys och låt dörrarna stå öppna, ex genom att lägga en trasa emellan * Töm och städa ur skafferi

Även utomhus kan du förebygga skador genom att * Rensa hängrännor från löv och skräp * Täcka skorstenen så att det inte snöar in * Leda bort vatten från huset genom att placera rännor under stuprören * Kontrollera att dörrar och fönster är hela * Kontrollera att alla lås fungerar * Ta in vattenslangar och elkablar * Ställa utemöbler under tak så att de står luftigt * Täta eventuella håligheter i fasad och grund så att möss och råttor inte kan ta sig in. * Ha huset under regelbunden tillsyn.


17 visningar

Lysviks Försäkringsbolag

Adress: Backa 26, 686 97 Lysvik

Telefon: 070-686 97 50

Epost: info@lysviksforsakringsbolag.se

www.lysviksforsakringsbolag.se

Följ oss på Facebook

Web: Sunnenytt AB